Pomiary linii kablowych

             W naszej ofercie jest również mobilne laboratorium diagnostyczno-pomiarowe CENTRIX produkcji SEBA KMT zamontowane na podwoziu Volkswagen Crafter służące do pomiarów elektrycznych, wyznaczania trasy kabli, lokalizacji uszkodzeń oraz prób napięciowych


Zakres obejmowanych usług :


-Pełna lokalizacja uszkodzeń kabli nN, SN metodami nisko   i wysokonapięciowymi bez konieczności dopalania,
-Badania odbiorcze oraz diagnostyka kabli,
-Pomiar rezystancji żył głownych i żył powrotnych
– Identyfikacja faz,
-Próby napięciowe,
-Naprawa uszkodzonych kabli nN oraz SN

Oprócz tego wykonujemy następujące pomiary :


-Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

-Pętli zwarcia,
-Instalacji odgromowej,
-Uziemień ochronnych i roboczych,
-Wyłączników różnicowo-prądowych
-Natężenia oświetlenia,
-Pomiary napięcia rażenia,
wynajem-podnosnika-koszowego-3wynajem-podnosnika-koszowego-3
aawaaawa
_DSC0325_DSC0325
_DSC0329_DSC0329
_DSC0356_DSC0356
_DSC0368_DSC0368