Nasza oferta:

– Budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV napowietrznych
 i wnętrzowych

– Budowa linii średniego oraz niskiego napięcia napowietrznych
 i kablowych
– Przeglądy eksploatacyjne stacji transformatorowych

– Przeglądy eksploatacyjne linii napowietrznych nn,SN
– Montaż agregatów prądotwórczych z układami SZR

– Budowa sieci oświetlenia ulicznego
– Wykonywanie instalacji wewnętrznych
– Wykonywanie instalacji odgromowych
– Naprawa uszkodzonych przewodów i kabli
– Instalacje alarmowe
– Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

        Dbałość o jakość oferowanych usług, zaangażowanie w pracę        i odpowiedzialność   za        wykonane       zadania     w       połączeniu
z wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym zapleczem technicznym,
a także wiele lat doświadczenia na rynku energetyki pozwoliło nam być    postrzeganymi    jako    rzetelny   i   zaufany    partner.      Od     lat
z powodzeniem realizujemy wszystkie powierzone nam zadania, których liczba
z biegiem czasu stale rośnie.
      Współpracowaliśmy, jak i współpracujemy z wieloma dużymi firmami, co pozwala nam czuć się pewnie na rynku, a także pokazuje, że jakość realizowanych przez nas prac stoi na wysokim poziomie.
Wszystko to pozwala nam sukcesywnie się rozwijać i  poszerzać wachlarz  możliwości, a to z kolei umożliwia nam oferowanie Klientowi ciągle rosnącej jakości wykonywanych usług.