Konserwacja UDT


Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (UDT)


Oferujemy szereg usług związanych z konserwacją urządzeń transportu bliskiego. Posiadamy uprawnienia nadane nam przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) upoważniające nas do prowadzenia konserwacji poniższych urządzeń. Oferujemy również sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej urządzeń transportu bliskiego podległych pod UDT.


Zachęcamy do zapoznania się z szczegółami naszej oferty.

ŻURAWIE SAMOJEZDNE


Konserwacja żurawi samojezdnych samochodowych, kołowych, gąsienicowych  z napędem ręcznym oraz układami hydraulicznymi i pneumatycznymi.

ŻURAWIE PRZENOŚNE


Konserwacja żurawi przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stałych oraz samojezdnych z napędem ręcznym oraz z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi.

PODESTY RUCHOME


Konserwacja podestów ruchomych: platform załadunkowych, przejezdnych, stacjonarnych z napędem ręcznym oraz z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi.