Pomiary linii kablowych

Nowością w naszej ofercie jest również mobline laboratorium diagnostyczno pomiarowe Centerix produkcji SebaKMT zamontowane na podwoziu Volkswagen Crafter służące do pomiarów elektrycznych, wyznaczania trasy kabli,  lokalizacji uszkodzeń oraz prób napięciowych.

Zakres obejmowanych usług:
- Pełna lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia metodami nisko i wysokonapięciowymi, bez konieczności dopalania kabla,
- Badania odbiorcze oraz diagnostyka kabli,
- Pomiar rezystancji żył głównych i żył powrotnych,
- Identyfikacja faz,
- Pomiary rezystancji izolacji,
- Próby napięciowe
- Naprawa uszkodzonych kabli nN oraz SN

**PLG_DEBUG_TITLE**

**PLG_DEBUG_SESSION**

**PLG_DEBUG_PROFILE_INFORMATION**

**PLG_DEBUG_MEMORY_USAGE**

**PLG_DEBUG_QUERIES**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_IN_ERROR**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_LOADED**

**PLG_DEBUG_UNTRANSLATED_STRINGS**