Historia

Firma AZART powstała w 1990 roku. Początkowo siedziba firmy znajdowała się w Chełmie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 41. W pierwszych latach działalności firma zajmowała się montażem i konserwacją anten zbiorczych.

Kolejnym etapem było nawiązanie współpracy z Kaliską Telewizją Kablową, co spowodowało powstanie i budowę Chełmskiej Sieci Kablowej.
 W następnych latach przy ul. Lubelskiej 73A został otwarty sklep, oferujący sprzedaż artykułów elektronicznych i elektrycznych.

Po roku 2000 nastąpiły znaczące zmiany, ponieważ zmienił się profil działalności firmy, polegający na rozpoczęciu pierwszych prac energetycznych takich jak : budowanie linii napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowych. Wykonywanie przyłączy energetycznych, budowa i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej skrzyżowań. Oprócz tego w ofercie firmy znajduje się także wykonywanie instalacji alarmowych oraz monitoringu.

W roku 2011 firma AZART przekształciła się w spółkę. Wraz ze zwiększeniem zatrudnienia oraz przybywaniem nowego sprzętu zaistniała konieczność stworzenia nowej, istniejącej do dzisiaj siedziby firmy przy ulicy Kolejowej 1C.

Nabyte doświadczenie, wykwalifikowana kadra pracowników oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają sprawne wykonywanie nowych zleceń na najwyższym poziomie.